Download Zanieczyszczenie Powietrza Latest Version

Download Zanieczyszczenie Powietrza Latest Version

Description of Zanieczyszczenie Powietrza

★ Czy wiesz kiedy możesz bezpiecznie uprawiać sport na zewnątrz?
★ Zastanawiasz się, czy jakość powietrza pozwala na zdrowy spacer z dzieckiem czy osobą starszą?
★ Kiedy jest dobry moment na przewietrzenie mieszkania?

To pytania mieszkańców wielu polskich miast (a szczególnie Krakowa)! Smog jest szkodliwy dla zdrowia i wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. Zmęczenie, podrażnienie spojówek, krtani i tchawicy, nowotwory, a także uszkodzenie płodu w łonie matki – to niektóre z konsekwencji wdychania smogu. Pora zacząć go unikać.

✔ Dodaj widget na swój pulpit, aby mieć łatwy dostęp do wskazań jakości powietrza zawsze, gdy ich potrzebujesz!
✔ Bądź przygotowany na smog dzięki prognozom w aplikacji!
✔ Sprawdź na mapie gdzie znajdują się stacje pomiarowe!

Dzięki aplikacji “Zanieczyszczenie Powietrza” możesz na bieżąco śledzić stopień zanieczyszczenia powietrza:
– pyłami PM10,
– pyłami PM2,5,
– dwutlenkiem siarki (SO2),
– dwutlenkiem azotu (NO2),
– ozonem (O3),
– tlenkiem węgla (CO),
– benzenem (C6H6),
W formie wykresów w odniesieniu do norm.

Możesz również śledzić prognozy zanieczyszczeń powietrza dzięki współpracy z portalem ekoprognoza.pl.

Dostępne stacje pomiarowe WIOŚ / GIOŚ

dolnośląskie
Czerniawa, Działoszyn, Dzierżoniów, Kłodzko, Legnica, Nowa Ruda, Oława, Osieczów, Wałbrzych, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec

kujawsko-pomorskie
Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Ciechocinek, Koniczynka, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław

lubelskie
Biała Podlaska, Lublin, Puławy, Wilczopole, Zamość, Zwierzyniec

lubuskie
Gorzów Wielkopolski, Smolary Bytnickie, Sulęcin, Wschowa, Zielona Góra, Żary

łódzkie
Gajew, Łódź, Pabianice, Parzniewice, Piotrków, Radomsko, Zgierz

małopolskie:
Kraków, Nowy Sącz, Olkusz, Skawina, Szarów, Szymbark, Tarnów, Trzebinia, Zakopane

mazowieckie
Belsk, Granica KPN, Legionowo, Piastów, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Żyrardów

opolskie
Kędzierzyn-Koźle, Olesno, Opole, Zdzieszowice

podkarpackie
Jasło, Krempna, Mielec, Nisko, Przemyśl, Rzeszów

podlaskie
Białystok, Borsukowizna, Łomża, Suwałki

pomorskie
Gdańsk, Gdynia, Kościerzyna, Lębork, Łeba, Malbork, Słupsk, Sopot, Tczew

śląskie
Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Czerwionka, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Ustroń, Wodzisław, Zabrze, Złoty Potok, Żory, Żywiec

świętokrzyskie
Kielce, Małogoszcz, Nowiny, Połaniec

warmińsko-mazurskie
Elbląg, Gołdap, Mrągowo, Olsztyn, Ostróda

wielkopolskie
Borówiec, Kalisz, Konin, Krzyżówka, Piła, Poznań

zachodniopomorskie
Koszalin, Szczecin, Szczecinek, Widuchowa

UWAGA! Zdarza się, że dane są publikowane w okresach dłuższych niż godzinne, bądź są przez jakiś czas niedostępne. Jest to zależne od administratorów danych – WIOŚ i GIOŚ (Wojewódzkie i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).

Nomy:
PM10: 50µg/m³ – norma dla stężenia 24-godzinnego
PM2,5: 25µg/m³ – norma dla stężenia średniorocznego
NO2: 40µg/m³ – jw
SO2: 125µg/m³ – norma dla stężenia 24-godzinnego i może być przekraczana maksymalnie 3 razy w ciągu roku
CO: 10mg/m³ – norma stężenia 8h
O3: 120µg/m³ – norma dla stężenia 8h i może być przekraczana maksymalnie 25 dni w ciągu roku

Możliwość włączenia wersji PRO z dodatkowymi opcjami:
– wybór jednostek: % i μg/m3
– własne kolory dla aktualnych odczytów
– możliwość dodania map z prognozami indeksów AQI i CAQI na dziś, jutro i pojutrze dla małopolski, Polski i Europy do ekranu głównego
– możliwość wyboru mapy z prognozami dla konkretnych zanieczyszczeń na dziś, jutro i pojutrze dla małopolski, Polski i Europy
– automatyczne odświeżanie danych
– uśrednione odczyty z krakowskich stacji
– brak reklam

Uprawnienia:
INTERNET & ACCESS_NETWORK_STATE – pobieranie danych z sieci
WRITE_EXTERNAL_STORAGE – wykorzystywane przy tworzeniu zrzutu ekranu do udostępnienia
BILLING – wersja PRO
LOCATION – mapa stacji pomiarowych
★ Do you know when you can safely play sports outside?
★ Wondering if air quality allows the healthy walk with a child or an older person?
★ When is a good time for the airing of the apartment?

It questions the inhabitants of many Polish cities (especially Cracow)! Smog is harmful to health and has a negative effect on our mood. Fatigue, conjunctival irritation, larynx and trachea, cancer, and damage to the fetus in the womb – these are some of the consequences of inhalation of smog. It’s time to begin to avoid him.

✔ Add a widget on your desktop to have easy access to the display quality of the air whenever you need them!
✔ Be prepared for smog forecasts thanks to the application!
✔ Check on the map where measuring stations!

With this application, “Air Pollution” You can keep track of the degree of air pollution:
– PM10,
– Dust PM2.5,
– Sulfur dioxide (SO 2 )
– Nitrogen dioxide (NO 2 )
– Ozone (O 3 )
– Carbon monoxide (CO)
– Benzene (C 6 H 6 )
In the graphs in relation to standards.

You can also track forecasts of air pollution in cooperation with the portal ekoprognoza.pl.

Available measuring stations WIOŚ / GIOŚ

Lower Silesia
Czerniawa, Działoszyn, Dzierżoniów, Kłodzko, Legnica, Nowa Ruda, Oława, Osieczów, Walbrzych, Wroclaw, Ząbkowice Silesia, Zgorzelec

Kuyavian-Pomeranian
Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Ciechocinek, trefoil, Torun, Wloclawek, Grudziadz, Inowroclaw

Lublin
Biala Podlaska, Lublin, Pulawy, Wilczopole, Zamosc, Zwierzyniec

lubuskie
Gorzow Wielkopolski, Smolary Bytnickie, Sulęcin, Wschowa, Zielona Gora, Zary

Lodz
Gajew, Lodz, Pabianice, Parzniewice, Piotrkow, Radom, Zgierz

Lesser:
Krakow, Nowy Sacz, Olkusz, Skawina, Szarów, Szymbark, Tarnow, Trzebinia, Zakopane

mazowieckie
Belsk, Boundary KPN, Legionowo, Piast, Plock, Radom, Siedlce, Warsaw, Zyrardow

Opole
Kedzierzyn-Kozle, Olesno, Opole, Zdzieszowice

podkarpackie
Jaslo, Krempna, Mielec, Low, Przemysl, Rzeszow

Podlasie
Bialystok, Borsukowizna, Lomza, Suwalki

Pomeranian
Gdańsk, Gdynia, Kościerzyna, Lębork, Leba, Malbork, Slupsk, Sopot, Tczew

Silesian
Bielsko-Biala, Cieszyn, Czestochowa, Czerwionka, Dabrowa Mining, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Ustroń, Wodzisław, Zabrze, Golden Stream, Zory, Zywiec

swietokrzyskie
Kielce, Małogoszcz, News, Połaniec

Warmia-Mazury
Elblag, Gołdap, Mrągowo, Olsztyn, Ostroda

Greater
Borówiec, Kalisz, Konin, Mallard, Pila, Poznan

West Pomeranian
Koszalin, Szczecin, Szczecinek, Widuchowa

WARNING! Sometimes, the data are published in the periods longer than an hour, or are not available for some time. This is dependent on data controllers – WIOŚ and CIEP (Provincial and Chief Inspectorate of Environmental Protection).

Noma:
PM10: 50μg / m³ – standard for the concentration of 24-hour
PM2.5: 25μg / m³ – the norm for the annual average concentration
NO2: 40μg / m³ – ditto
SO2: 125μg / m³ – standard for 24-hour concentrations and may be exceeded up to 3 times a year
CO: 10 mg / m³ – standard concentrations 8h
O3: 120μg / m³ – standard for the concentration of 8 hours and can be exceeded up to 25 days per year

Can enable PRO with additional options:
– Choice of units:% and mg / m3
– Custom colors for the current readings
– The ability to add maps with forecasts index AQI and CAQI for today, tomorrow and the day after tomorrow for Malopolska, Polish and Europe to the main screen
– A choice of map projections for specific contaminants for today, tomorrow and the day after tomorrow for Malopolska, Polish and Europe
– Automatic data refresh
– Averaged readings of Krakow station
– No ads

Permissions:
INTERNET & ACCESS_NETWORK_STATE – download data from the network
WRITE_EXTERNAL_STORAGE – used to create a screenshot to share
BILLING – PRO version
LOCATION – Map measuring stations

Wersja 5.0.2 (22/01/19)

nowe funkcje w wersji PRO:
✔ ciemny motyw aplikacji
✔ własny kolor tła widgetów (także przeźroczysty)

App Information of Zanieczyszczenie Powietrza

App Name Zanieczyszczenie Powietrza
Package Name pl.anddev.polishairpollution
Version 5.0.2
Rating ( 2968 )
Size 7.3 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2019-01-23
Installs 100,000+
Category Apps, Weather

Tags: , , , ,