Download Slovo Křížek  APK Hack Unlimited MOD

Download Slovo Křížek APK Hack Unlimited MOD

Description of Slovo Křížek

Jste unaveni staromódním vyhledávacím rozhraním?
Chcete si užít zcela nový zážitek ze hry se slovními hádankami?
★★★ Nyní si můžete stáhnout Slovo Křížek a zahrát si ji na BOARDS zcela ZDARMA! ★★★

Slovo Křížek je kreativní křížovka, která dokáže inspirovat vaši vášeň pro mozkové výzvy. Zcela zahrnuje esence slovních her, abyste pro vás byla naprosto NÁVYKOVÁ A ZÁBAVNÁ.

➤ Nový a svěží vzhled: Hrajete-li rádi stolní a logické hry, na první pohled si zamilujete čistý a svěží BOARD UI.

➤ Pohodlná a snadná hra: Písmena můžete jednoduše posunout tak, aby vytvořila určité skryté slovo. Hrát je snadné a zabaví se každý.

➤ Překvapivý bonus: Přihlaste se každý den a získejte denní bonus, k tomu také získejte mince po rozpoznání extra slov, která se ve hře nacházejí.

➤ Více než 2 000 vzrušujících výzev: Začíná se na jednoduchých a rychle se dostanete k těm náročným. A můžete otestovat, kolik slov doopravdy znáte. Další úrovně jsou právě vyvíjeny.

➤ 100% návyková slovní hra: nikdy se u ní nebudete nudit! Zahrajte si tuto křížovku jednou a už ji neodložíte!

JAK HRÁT

– Přesouvejte písmena a vytvářejte tak slova pro vyplnění vodorovných a svislých políček na desce
– Klepnutím na tlačítko „Zamíchat“ změníte pořadí písmen
– Klepnutím na tlačítko „Poradit“ získáte vodítka

FUNKCE

• Pěkná a čistá deska BOARD pro vás (Sledujte novinky pro přizpůsobitelné motivy)
• Nacházejte slova navíc pro sbírání mincí
• Více než 2 000 úrovní pro přehrání
• ZDARMA získáte denní bonus ve formě mincí
• Vhodné pro děti i dospělé pro trénování vyhledávání slov
• Nepotřebujete internet a slova můžete vyhledávat kdykoliv
• Jednoduché a snadné hraní, náročné na dokončení
• Zcela ZDARMA pro všechny hráče

STÁHNĚTE hru nyní a začněte trénovat svůj mozek a staňte se skutečným mistrem slovních hádanek díky BOARDS!

KONTAKT
[email protected]

Are you tired of the old-fashioned search interface?
You want to enjoy a completely new gaming experience with word puzzles?
★★★ Now you can download Word Cross and play it on BOARDS FOR FREE! ★★★

Word Cross is a creative crossword puzzle that can inspire your passion for brain challenges. Fully encompasses the essence of word games for you to be completely addictive and fun.

➤ The new and fresh look: If you play like a logical table games, at first glance, you’ll love clean and fresh BOARD UI.

➤ Convenient and easy to play: Letters can simply move so as to create a hidden word. It is easy to play and entertain everyone.

➤ A surprising bonus: Log in every day and get a daily bonus to also earn extra coins after recognizing words that are in the game.

➤ More than 2,000 exciting challenges: Begins the simple and fast access to the most demanding. And you can test how many words really know. Other levels are being developed.

➤ 100% addictive word game: never in her will not be bored! Play this puzzle once and not postpone it!

HOW TO PLAY ☆

– Move letters and create words for filling horizontal and vertical boxes on board
– Click “Shuffle” to change the order of letters
– Click on “Coping” get clues

THE ★

• Nice and clean BOARD board for you (Watch the news for customizable themes)
• Nacházejte words in addition to collecting coins
• More than 2000 levels to play
• FREE daily get a bonus in the form of coins
• Suitable for children and adults to train search words
• You do not need internet and word you can search anytime
• Simple and easy to play, challenging to complete
• Completely FREE to all players

DOWNLOAD game now and start training your brain and become a true master of word puzzles thanks BOARDS!

Contact ★
[email protected]

– Chyby určené ke zlepšení celkových herních zážitků

App Information of Slovo Křížek

App Name Slovo Křížek
Package Name com.wordgame.puzzle.board.cs
Version 1.0.57
Rating ( 8896 )
Size 27.6 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-08-06
Installs 500,000+
Category Games, Word

Tags: , , ,

Free Download Mots Croisés  APK Hack Unlimited MOD

Mots Croisés 1.0.68

Version 1.0.68

Developer WePlay Word Games

Uploaded February 18, 2019 03:23

Filesize 28.2 MB

Download Słowo Krzyż  APK MOD UNLIMITED

Słowo Krzyż 1.0.72

Version 1.0.72

Developer WePlay Word Games

Uploaded January 30, 2019 08:12

Filesize 27.3 MB